GZHA 4150X PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Talar Aragami
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 26 September 2012
Pages: 191
PDF File Size: 4.94 Mb
ePub File Size: 6.75 Mb
ISBN: 675-8-51007-683-4
Downloads: 53267
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tulmaran

For fullrange operation of an additional amplifier. Bass boost cont rolle.

Ground Zero GZHA X – AMP Performance

With this controller you can adjust the filt er frequency according to. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

FULL — All frequencies will be reproduced. To avoid failure, please use high quality RCA wires.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

For subwoofer and Kickwoofe r operation.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. With this chose if the 5. Stel uw vraag in het forum. The Lowpass filter is not adju stable. All frequency b etween 5 and Hz will be. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. De handleiding is 5,44 mb groot. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency.

  JESS BYRON HOLLENBECK PDF

Er is een email naar u verstuurd gzhs uw inschrijving definitief te maken.

Handleiding Ground zero GZHA X (pagina 14 van 48) (Deutsch)

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Vul dan hier uw emailadres in. Fzha of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Phase shift cont roller.

Ground zero GZHA 4150 X

Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Uw handleiding is per email verstuurd. Deutsch als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.

Ground Zero Hydrogen GZHA 4150X 2250X

This equals a Band pass filter of 5 — Hz. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

  LA COMPOSICION DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO SIMON FELDMAN PDF

Email deze handleiding Delen: It is fixed at 80 Hz. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld gaha kleiner is dan de grootte van de handleiding.

For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. Antwoorden worden gza per e-mail naar abonnees gestuurd.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz. Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. Chann el sh ould be powere d by the cinch input.

Author: admin